Ankieta „Poziom satysfakcji mieszkańców”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2022

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizowaną zgodnie z procedurą LSR oraz Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, link poniżej.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a91ab2ba&b=490f31d23b&c=8dfceb68