Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych

13 lutego 2024

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zbiera wnioski i opinie dotyczące realizacji LSR na lata 2014-2020 oraz działań komunikacyjnych.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich opinii w zakresie działań komunikacyjnych na udostępnionym załączniku do 19.02.2023 r.

 

Fofmularz do złożenia opinii do Planu Komunikacji

Plan Komunikacji