Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

KONKURSY

Artykuły

Wyniki konkursu inicjatywa lokalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

12 marca 2024

KONKURS INICJATYWA LOKALNA NA OBSZARZE SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU" 2024

Wyniki konkursu inicjatywa lokalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wyniki konkursu na lokalną inicjatywę złożoną w konkursie od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r. 

23 czerwca 2023

UWAGA! Zmiana w załącznikach do konkursu INICJATYWY LOKALNE

UWAGA!

Nastąpiła aktualizacja załączników

 

Regulamin konkursu (pobierz)
Formularz wniosku (pobierz)
F
ormularz wniosku pdf (pobierz)
Karta oceny (pobierz)

 

16 maja 2023

Konkurs "Inicjatywa Lokalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 2023

Wyniki konkursu inicjatywa lokalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wyniki konkursu na lokalną inicjatywę złożoną w konkursie od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 

6 czerwca 2022

KONKURS INICJATYWA LOKALNA NA OBSZARZE SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU"

Regulamin konkursu (pobierz plik)
Formularz wniosku (pobierz plik) 
F
ormularz wniosku pdf (pobierz plik)
Karta oceny (pobierz plik)

 

 

10 maja 2022

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 8z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY INFORMOWANIA I KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW

Beneficjent korzystający z unijnego wsparcia za pośrednictwem SLGD „Tygiel Doliny Bugu” ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014 oraz w umowie o przyznanie pomocy jak również w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” (Załącznik nr. 4.2.A do części I.B - Informacja o zrealizowanej operacji).

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: ZASADY INFORMOWANIA I KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI DLA PODEJMUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w związku z podpisaniem „Umowy o przyznanie pomocy” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim o konieczności zbadania, czy podejmowany profil działalności gospodarczej wymaga / nie wymaga decyzji o „zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”.

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI DLA PODEJMUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Umowa i aneks dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)

5 stycznia 2021