Plan Komunikacji 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2017 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2017 roku.

27 grudnia 2017

Plan Komunikacji

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zbiera wnioski i opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich opinii w zakresie działań komunikacyjnych na udostępnionym załączniku.

21 grudnia 2017

"Jestem Super" - program pracy z dziecmi i młodzieżą!

Przejdź do - "Jestem Super" - program pracy z dziecmi i młodzieżą!

Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

Przejdź do - Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

W dniu 14 grudnia 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr: 2/2016; 8/2017; 4/2017; 5/2017; 6/2017. Szkolenie dotyczyło "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020". Spotkanie miało na celu omówienie zasad przeprowadzania postępowań w zakresie wyboru wykonawców oraz omwienie zasad funkcjonowania portalu ogłoszeń ARiMR. Szkolenie zakończyło się indywidualnymi konsultacjami, gdzie każdy mógł dowiedzieć się jak poprawnie przygotować i skompletować dokumenty w ramch zapytań ofertowych. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za wytwałość. Życzymy powodzenia w przeprowadzonych postęopawaniach i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc. 

15 grudnia 2017

Edycja XI "EKOGALA" Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości

Przejdź do - Edycja XI "EKOGALA" Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości

W dniach 8 - 9 grudnia uczestniczyliśmy w XI jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości „Ekogala” w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Reprezentowalimy Województwo Podlaskie, gdzie promowaliśmy nasz region oraz produkty lokalne. 

12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Edycja XI "EKOGALA" Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości

Spotkanie informacyjne w zakresie wzsparcia ze środków EFS

8 grudnia 2017

W ten weekend będziemy uczestniczyć na targach w Jasionce k. Rzeszowa. Zapraszamy.

7 grudnia 2017

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

* 2/2016 oraz 8/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej;

* 4/2017 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

* 5/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (dotyczący przedsięwzięcia: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym);

* 6/2017 - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym (dotyczący przedsięwzięcia:Projekty sieciujące ofertę LGD).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 14.12.2017r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

Program szkolenia (pobierz plik)

5 grudnia 2017

KONKURS FILMOWY

Regulamin konkursu (pobierz plik)

Karta zgłoszenia (pobierz plik)

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów (pobierz plik)

4 grudnia 2017

Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Przejdź do - Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Dnia 16 listopada br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłówce gm. Olszanka odbyło się spotkanie ze znanym dziennikarzem Panem Tomaszem Sekielskim, który opowiadał o tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza.

16 listopada 2017
Czytaj więcej o: Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Spotkanie w Kosowie Lackim z Panem Tomaszem Sekielskim

Przejdź do - Spotkanie w Kosowie Lackim z Panem Tomaszem Sekielskim

W dniu 15 listopada 2017r. w Zespole Szkół w Kosowie Lackim odbyło się kolejne spotkanie ze znanym dziennikarzem Panem Tomaszem Sekielskim pt. „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza – opowiada Tomasz Sekielski”. W spotkaniu brała udział młodzież w wieku 12 – 19 lat. Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zangażowanie.

15 listopada 2017