Plan Komunikacji 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2019 roku.

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

27 grudnia 2019

SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY SLGD TDB 12-13.12.2019 R.

Przejdź do - SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY SLGD TDB 12-13.12.2019 R.

W dniach 12-13.12.2019 r. odbyło się szkolenie Członków Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu". Podczas szkolenie omówione zostały Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, procedur wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

 

13 grudnia 2019

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ!

13 grudnia 2019

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA” PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH.

Przejdź do - SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA” PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH.

Otwarcie Siemiatyckiego Klubu Juniora- Świetlicy Środowiskowej miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat  dofinansowanej ze środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na kwotę 243 413,84 zł.

 

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA” PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH.

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU “DLA SIEMIATYCZ RAZEM”

Przejdź do - SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU “DLA SIEMIATYCZ RAZEM”

W poniedziałek 28.10.2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole Muzycznej w Siemiatyczach odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt “Dla Siemiatycz Razem”. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.

28 października 2019

SPOTKANIE DO PROJEKTU “AKTYWNY I SAMODZIELNY SENIOR- WSPARCIE I AKTYWIZACJA OSÓB 60+”

Przejdź do - SPOTKANIE DO PROJEKTU “AKTYWNY I SAMODZIELNY SENIOR- WSPARCIE I AKTYWIZACJA OSÓB 60+”

24 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Drohiczynie odbyło się spotkanie otwierające projekt “Aktywny i Samodzielny Senior - wsparcie i aktywizacja osób 60+” realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.

25 października 2019

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU “AKTYWNY I SAMODZIELNY SENIOR- WSPARCIE I AKTYWIZACJA OSÓB 60+”

24 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Drohiczynie odbędzie się spotkanie otwierające projekt “Aktywny i Samodzielny Senior - wsparcie i aktywizacja osób 60+” realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.

21 października 2019

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU “DLA SIEMIATYCZ RAZEM”

W poniedziałek 28.10.2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole Muzycznej w Siemiatyczach odbędzie się spotkanie otwierające projekt “Dla Siemiatycz Razem”.  

Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.

21 października 2019

Zatwierdzona lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

10 października 2019

Rozstrzygnięcie konkursu "ZOSTAŃ PROJEKTANTEM/ PROJEKTANTKĄ"

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu "ZOSTAŃ PROJEKTANTEM/ PROJEKTANTKĄ"

29 września 2019 r. w ramach działań w obszarze budowania i utrzymania relacji z otoczeniem realizacja Planu Komunikacji  SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zorganizowaliśmy konkurs plastyczny "ZOSTAŃ PROJEKTANTEM/ PROJEKTANTKĄ" w ramach, którego dzieci/ młodzież projektowali stroje "Moda Lat XX-tych".

3 października 2019

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - pobierz plik

3 października 2019