PL-BY-UA 2014-2020 "Młodzi lokalni strażnicy natury Doliny Bugu"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


 

Artykuły

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przejdź do - MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach projektu  ,,Młodzi lokalni strażnicy Doliny Bugu” powstały materiały edukacyjne:  gra edukacyjna Kręgowce Doliny Bugu oraz puzzle ,,Poznaj Dolinę Bugu”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu

Współpracy  CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine Projekt realizowany z z partnerem Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району.

18 lutego 2022

Spotkanie z Partnerem z Ukrainy

Przejdź do - Spotkanie z Partnerem z Ukrainy

Realizacja projektu Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu wspólnie z Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району

w ramach CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine dobiega końca. 2-4 grudnia 2021 r. nasi partnerzy z Ukrainy odwiedzili nas w celu podsumowania stanu realizacji poszczególnych działań w projekcie.<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t87/1/16/1f340.png" alt="

8 grudnia 2021

REALIZACJA PROJEKTU

Przejdź do - REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu wspólnie z

Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району w ramach CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine kończy się w lutym 2022 r.

4-7 lutego 2022 r. odwiedziliśmy naszych partnerów z Ukrainy. Na spotkaniach zostały omówione wskaźniki realizacji projektu, koszty oraz raport końcowy.

14 lutego 2022

ATLAS PTAKÓW

9 lutego 2022

ATLAS ROŚLIN

Atlas roślin do pobrania.

3 lutego 2022

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego puzzli edukacyjnych – Poznaj Dolinę Bugu

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego puzzli edukacyjnych – Poznaj Dolinę Bugu.
Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2021 r. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym. 

23 grudnia 2021

Konferencja online podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

Przejdź do - Konferencja online podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół, gmin, zaproszeni goście z obszaru działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz obszaru Agencji Lokalnego Rozwoju Gospodarczego powiatu Kamionka - Bużańska na Ukrainie.

Konferencja obejmowała poniższe tematy:

  1. Omówienie działań zrealizowanych w ramach projektu transgranicznego;
  2. Edukacja lokalna dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał przyrodniczy nadbużańskich obszarów chronionych;
  3. Wykorzystanie potencjału walorów przyrodniczych i zasobów dziedzictwa naturalnego regionu nadbużańskiego do rozwoju turystyki.
13 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konferencja online podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

Program konferencji online podsumowującej projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

8 grudnia 2021

We encourage you to watch promotional clip: PODLASIE NADUŻAŃSKIE, WESTERN BUG VALLEY, UKRAINE

This promotional clip shows the nature of the Bug River valley, valuable natural areas, places encouraging tourists and residents to actively spend their free time in Podlasie Nadbużańskie and the Western Bug Valley in Ukraine.

FILM AVAILABLE AT THE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=T_Aa2MraonE

6 grudnia 2021
Czytaj więcej o: We encourage you to watch promotional clip: PODLASIE NADUŻAŃSKIE, WESTERN BUG VALLEY, UKRAINE

Zachęcamy do obejrzenia filmu „Podlasie Nadbużańskie – Dolina Zachodniego Bugu, Ukraina”

Materiał filmowy przedstawia naturę doliny rzeki Bug, obszary cenne przyrodniczo, miejsca zachęcające turystów i mieszkańców do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu na terenach Podlasia Nadbużańskiego oraz Doliny Zachodniego Bugu na Ukrainie.

FILM DOSTĘPNY POD LINKIEM: 

* wersja w języku polskim: https://www.youtube.com/watch?v=KKwrns7DDyg

30 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zachęcamy do obejrzenia filmu „Podlasie Nadbużańskie – Dolina Zachodniego Bugu, Ukraina”

Zapytanie ofertowe na prowadzenie prelekcji

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na prowadzenie prelekcji podczas konferencji online nt. Edukacja lokalna dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał przyrodniczy nadbużańskich oraz prowadzenie prelekcji podczas konferencji online nt. Wykorzystanie potencjału walorów przyrodniczych i zasobów dziedzictwa naturalnego regionu nadbużańskiego do rozwoju turystyki.

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2021 r. o godz. 16.00. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym. 

22 listopada 2021