Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

PROW 2014-2020

Artykuły

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 2/2020/G

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/G

Nabór wniosków nr 12/2019 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 11/2019 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/G

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2019/G

Nabór wniosków nr 5/2019 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 3/2019 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 1/2019 - Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Nabór wniosków nr 10/2018 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Nabór wniosków nr 9/2018 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej