Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

PROW 2014-2020

Artykuły

Nabór wniosków nr 10/2018 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Nabór wniosków nr 9/2018 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 8/2018 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

Nabór wniosków nr 4/2018 - Inicjatywa lokalna w społecznościach

Nabór wniosków nr 3/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Nabór wniosków nr 16/2017 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Nabór wniosków nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach

Nabór wniosków nr 11/2017 - Budowa lub Przebudowa Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Nabór wniosków nr 10/2017 - Budowa lub Przebudowa Publicznych Dróg Gminnych lub Powiatowych

Nabór wniosków nr 9/2017 - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego