Środki w budżecie LGD w przyszłym okresie programowania 2021-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia puli środków w budżecie LGD w przyszłym okresie programowania 2021-2027.

W projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER zaplanowane jest 5% budżetu II Filaru WPR (w stosunku do obecnego okresu programowania jest to znacznie mniej środków na obszar LGD).

Liczymy, że uznają Państwo nasze starania za godne wsparcia. Dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie czynnego udziału w prowadzonych do 15.02.2021 r. konsultacjach Planu Strategicznego dla WPR i wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska popierającego nasze działania.

Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli w PS WPR pozostanie 5% na LEADERA, tj. prawie 30% tego co było w tym okresie programowania, to w nowym okresie albo zostanie wybranych 100 grup albo będziemy mieli budżety w wysokości 2 mln. zł na wdrażanie i 500 tys. na koszty bieżące na następne pięć lat, co przedłoży się na mniejszy budżet LGD i mniejsze kwoty na dofinansowanie Państwa inicjatyw w nowym okresie programowania. Wspólnie powinniśmy interweniować w tej sprawie, ponieważ  wszystkim nam zależy na większych środkach finansowych wspierających inwestycje istotne dla społeczności lokalnej.      

Poniżej udostępniam gotowy projekt pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na LEADERA z 5 do 10%.

Bardzo prosimy aby pismo wydrukować, podpisać przez osobą upoważnioną i do 15 lutego br. wysłać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pismo należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa lub za pośrednictwem formularza przygotowanego do konsultacji PS WPR, który dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/.../konsultacje-spoleczne-planu...

 

WZÓR PISMA DO MRIRW (pobierz plik)