Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

Przejdź do - Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".
6 lipca 2020

Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G

Przejdź do - Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 20.02.2020 r. zorganizowało szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2019/G oraz 2/2019/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Realizacja projektów w I półroczu 2020 r. 

20 lutego 2020

Zaproszenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G i 2/2019/G wybranymi do realizacji zadań na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów z naboru nr 1/2019/G oraz 2/2019/G, na szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu".  Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10.00 w biurze LGD (ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn). 

10 lutego 2020

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 2/2019/G.

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 2/2019/G.

Ochotnicza Straż Pożarna w Natolinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kajance 3 lutego 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury kulturalnej na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu". W ramach zadania nastąpi remont, wyposażenie świetlic oraz zakup sceny mobilnej .Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

4 lutego 2020

Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kolejny projekt grantowy pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". W ramach którego nastąpi podniesie i rozwój aktywności mieszkańców poprzez utworzenie infrastruktury kulturalnej na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca października 2020 r. 

27 stycznia 2020

Projekt grantowy pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

3 grudnia 2019

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Lokalna Organizacja Turystyna "Lot nad Bugiem", Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich oraz Stowarzyszenie "Zielony Zakatek nad Cetynią" podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Powstaną punkty IT, pomost, altana, zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. 

27 listopada 2019

Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 12 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę na kolejny projekt grantowy pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". W ramach którego nastąpi podniesie i rozwój aktywności mieszkańców. Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca października 2020 r. 

20 listopada 2019

Szkolenie „Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych”

Przejdź do - Szkolenie „Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych”

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Arbasy zaprasza mieszkańców wsi Arbasy na szkolenie w ramach realizacji zadania pt. "Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych" w terminie 3-4.06.2019 r. oraz 10-11.06.2019 r. w godz. 10.00-16.15. 

Szkolenie realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu", w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

28 maja 2019

Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Przejdź do - Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w dniu 25.04.2019 r. zorganizowało szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

Przejdź do - Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r.    Szkolenie skierowane jest doprzewodników turystycznych, przedstawicieli urzędów miast, gmin, powiatów, domów kultury odpowiedzialnych za turystykę, promocję, informację turystyczną, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność turystyczną,z gmin należących do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin tj. powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i siemiatyckiego.

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie