Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT DO NABORU 9/2019 ORAZ 10/2019

KOMUNIKAT DO NABORU 9/2019 I 10/2019

KOMUNIKAT DO NABORU 10/2019

Nabór 10/2019 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

KOMUNIKAT DO NABORU 8/2019 i 9/2019

Nabór nr 9/2019 Projekty Aktywności Lokalnej

Informacja do naboru 7/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  7/2019 przeprowadzonym w terminie od 08.04.2019 r. do 18.04.2019 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej nie wpłynął żaden wniosek.

23 kwietnia 2019

Nabór 8/2019 Powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie

Nabór nr 7/2019 Projekty Aktywności Lokalnej

Komunikat do naboru 6/2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisu mówiącego o braku obowiązku uzasadniania powiązania projektu ze strategiami (pkt IV.3.3), a także doprecyzowania Instrukcji do Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kierowania wniosków do poprawy/uzupełnienia.

Zaktualizowany Wzór wniosku, Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

 

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!

14 marca 2019

KOMUNIKAT DO NABORU 2/2019