Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT DO NABORÓW 8/2020, 11/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020

KOMUNIKAT DOTYCZY NABORÓW: 8/2020, 11/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020.

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- ( POBIERZ PLIK ).

DATA PUBLIKACJI: 05.01.2021 r.

5 stycznia 2021

NABÓR 18/2020 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Nabór 17/2020 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Nabór 15/2020 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

KOMUNIKAT DO NABORU 11/2020

NABÓR 11/2020 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Informacja do naboru 7/2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  7/2020 przeprowadzonym w terminie od 04.06.2020 r. do 12.06.2020 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej nie wpłynął żaden wniosek.

15 czerwca 2020

KOMUNIKAT DO NABORU 8/2020

Nabór 8/2020 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Nabór 7/2020 Projekty Aktywności Lokalnej

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu w ramach naboru 4/2020

Komunikat dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków z 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r. na 15.04.2020 r. – 05.05.2020 r.

Aktualizacji terminu zakończenia naboru dokonano w dniu 27.04.2020 r. po wyrażeniu zgody przez SW.

 

Uzasadnienie: Zgłoszenie przez potencjalnego beneficjenta trudności w skompletowaniu dokumentacji konkursowej w wyznaczonym terminie naboru z powodu zmiany organizacji pracy i utrudnionych warunków komunikacji w związku z ogłoszonym od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stanem zagrożenia epidemicznego związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co znacząco utrudniło przygotowanie wniosku w terminie pierwotnie ogłoszonym, tj. do 28 kwietnia 2020 r.

 

Nowy termin obowiązuje od dnia 27.04.2020 r.

27 kwietnia 2020