Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat z dnia 27.04.2018 EFS

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy:

 

1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
z załącznikami.

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

 

30 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 27.04.2018 EFS

Nabór nr 7/2018 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach

KOMUNIKAT DO NABORU 6/2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

  

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  - Tygiel Doliny Bugu":

1.  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18 - typ 6

7 lutego 2018

Komunikat z dnia 05.02.2018 EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami. 

 

6 lutego 2018
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 05.02.2018 EFS

Nabór nr 6/2018 Programy Aktywności Lokalnej

Nabór nr 5/2018 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Informacja do naboru 18/2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  18/2017 przeprowadzonym w terminie 11.12.2017r. do 22.12.2017r. typ projektu 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym nie wpłynął żaden wniosek.

27 grudnia 2017

Nabór nr 1/2018- Programy Aktywności Lokalnej

Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r., nabór nr 18/2017

Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r. nabór nr 18/2017, dotyczący zmiany wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Dotyczy naboru nr 18/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywajacych trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2, zmianie uległ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP (EFS).

 

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r., nabór nr 18/2017

Nabór nr 18/2017- Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Nabór nr 17/2017 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności