Jesteś tutaj: Start / Archiwum dokumentów

Archiwum dokumentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

19 stycznia 2018

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

13 grudnia 2018

Regulamin Biura 12.04.2018r.

9 maja 2018

LSR 2014-2020 04.10.2018r.

23 października 2018

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

8 listopada 2018

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

11 lipca 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

21 grudnia 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

11 czerwca 2018

Procedury 05.07.2018r

18 lipca 2018

LSR 2014-2020 20.03.2018r.

23 kwietnia 2018

REALIZUJĄCE LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU SLGD ,,TYGIEL DOLINY BUGU”

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.1: Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.2: Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.3: Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego (konkursowe/grantowe) – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach (konkursowe/grantowe) – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.2. Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną – EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych – EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD – PROW (Premie) (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD – PROW (Rozwijanie działalności gospodarczej) (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samo zatrudnienie – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD – PROW (pobierz plik)

 

15 marca 2017