Przewodnik promocyjno-informacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2021

Szanowni Państwo! 

       W ramach projektu „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” planuje wydać przewodnik dla turystów w celu promocji obszaru LGD.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       LGD w 2020 roku wydało folder promocyjno – informacyjny we współpracy z LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD „Równina Wołomińska”. Obecnie chcemy wydać jedynie część obejmującą SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz rozszerzyć przewodnik o nowopowstałe obiekty turystyczne, gastronomiczne itp. W przypadku gdy Państwa dane zamieszczone w folderze nie są aktualne bardzo prosimy o przesłanie aktualnych danych.

Folder dostępny jest pod linkiem:
http://www.tygieldolinybugu.pl/download/LGD%20Przewodnik%20Turystyczny%20RAT%2012.12.2020%20r.%20akceptacja.pdf

       Zapraszamy do przesłania informacji nt. lokalnych zasobów oraz firm świadczących usługi dla turystów, które działają na terenie gmin należących do LGD, a które nie zostały ujęte w drugim wydaniu przewodnika. Załączamy formularz do wypełnienia. Bardzo prosimy o wpisanie informacji – jeśli dotyczy - w odpowiednim miejscu tabeli oraz o nieprzekształcanie jej poprzez dodawanie bądź usuwanie komórek.

        Wypełniony oraz podpisany formularz prosimy przesłać wraz ze zdjęciami jako załącznikami o rozszerzeniu-jpg. Obrazy muszą być wysokiej rozdzielczości - co najmniej 300 DPI drogą elektroniczną na adres: specjalista@tygieldolinybugu.pl  do dnia 31 lipca 2021 r. Pozyskane dane zostaną zamieszczone w przewodniku nieodpłatnie.