Zapraszamy na wyjazd studyjny do Kotliny Kłodzkiej Czech - 17-22 kwietnia 2013r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w dniach 17 - 22 kwietnia 2013r. organizuje wyjazd studyjny do Kotliny Kłodzkiej Czech. Podczas wyjazdu zostaną zorganizowane spotkania z czeskimi LGD mające na celu przyblizenie funkcjonowania tych LGD, produktów lokalnych oraz rozwiązań z dziedziny turystyki stosowanych na południu Polski oraz w Czechach.

Wyjazd skierowany jest do pracowników Biura, członków Zarządu oraz  Rady. Dodatkowo podczas wyjazdu nastąpi wymiana doświadczeń związanych z kolejnym okresem programowania. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie (e-mailem) na adres biuro@tygieldolinybugu.pl. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data wpływu karty zgłoszenia do biura LGD. Termin zgłoszenia upływa dnia 10.04.2013r. Wyjazd jest finansowany ze środków LEADER w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Program wyjazdu zostanie podany w późniejszym terminie.

Pliki do pobrania