Jesteś tutaj: Start / DZIAŁALNOŚĆ / FIO

FIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

IV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Perlejewie

Przejdź do - IV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Perlejewie

Na IV sesji 06.04.2016r. spotkała się Młodzieżowa Rada Gminy Perlejewo. Tematem spotkania było przedstawienie pomysłów na zorganizowanie kiermaszu ciast przez Zespół Problemowy MRG Perlejewo. Podczas posiedzenia młodzi radni zaprezentowali także swoje propozycje i pomysły na temat realizacji uchwały w sprawie zorganizowania obchodów roku Henryka Sienkiewicza. 

13 kwietnia 2016

Porządek I Posiedzenia Parlamentu 21.04.2016r. – 29.04.2016r.

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zaprasza  na I posiedzenie Parlamentu w terminie od 21.04.2016r. – 29.04.2016r. organizowane w ramach projektu pt. „Młody Obywatel – program przedsiębiorczości i partycypacji młodzieży w życiu publicznym” za pośrednictwem platformy internetowej stworzonej do projektu: http://www.platformafio.tygieldolinybugu.pl/

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie I posiedzenia Parlamentu – 21.04.2016r.
  2. Zgłaszanie tematów na posiedzenie – 21-22.04.2016r.
  3. Dyskusja nad zgłoszonymi tematami – 23-26.04.2016r.
  4. Utworzenie projektów uchwał i wysłanie do akceptacji wszystkim Posłom - 27.04.2016r.
  5. Zatwierdzenie i opublikowanie uchwał - 28.04.2016r. 
  6. Zamknięcie I posiedzenia Parlamentu - 29.04.2016r. 
12 kwietnia 2016

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

Przejdź do - III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

31.03.2016r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Podczas posiedzenia młodzi radni przyjęli uchwałę  w sprawie posługiwanie się stroną internetową oraz mediami społecznościowymi przez Młodzieżową Radę Gminy w Huszlewie. Podczas zebrania powołano także zespół problemowy do spraw strony internetoweji mediów społecznościowych MRG w Huszlewie, w czego w skład wchodził wybór członków Zespołu problemowego a także podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zespołu problemowego ds. strony internetowej i mediów społecznościowych Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Podczas posiedzenia została przedstawiona także informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady o działaniach podjętych między sesjami.

12 kwietnia 2016

VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

Przejdź do - VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

W dniu 06-08.04.2016r. odbyło się siódme spotkanie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Platerowie, Paprotni, Repkach, Drohiczynie, łosicach, Kosowie Lackim, Przesmykach i Sarnakach dla uczniów zgłoszonych do działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego w ramach projektu pt. "Młody Obywatel - Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Tematem zajęć było: „Młodzieżowa Inicjatywa” – Planujemy lokalną aktywność!. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

7 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Przejdź do - VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

06.04.2016r. odbyła się VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Milejczycach. Temtem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia się do Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza oraz podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu na dni otwarte do Jednostki Wojskowej w Białymstoku. 

7 kwietnia 2016

III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

Przejdź do - III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

22 marca br. miała miejsce III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice, która odbyła się w Zespole Szkół w Dziadkowicach. W porządku obrad zaprezentowano analizy zespołów problemowych powołanych w sprawie zajęć sportowych i sprzętu sportowego. Młodzież przeprowadziła dyskusję nt. organizacji czasu wolnego młodzieży w gminie Dziadkowice.

23 marca 2016

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Przejdź do - V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Po raz kolejny odbyła się 23.03.2016r. sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce. Tematem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie włączenia się do uczestnictwa w VI edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy - atrakcyjne nagrody czekają”. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie przyłączenia się do Obchodów Rocznicy 500- lecia nadania praw miejskich Milejczycom.

23 marca 2016

III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

Przejdź do - III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

21.03.br spotkała się Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki. Tematem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu problemowego do spraw Statutu, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy oraz wybrano przedstwiciela do Parlamentu Młodzieżowych Rad Gmin.

23 marca 2016

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

Przejdź do - II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

29.02.2016r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Temtem spotkania było wybranie Komisji Rewizyjnej oraz wybór przedstawiciela do Parlamentu Młodzieży.

23 marca 2016

V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

Przejdź do - V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

10.03.2016r. odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Łosicach. Podczas posiedzenia młodzi radni przyjęli uchwałę  w sprawie wystąpienia do Burmistrz Miasta i Gminy Łosice z propozycją  ufundowania specjalnego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łosice. 

23 marca 2016

VI spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

Przejdź do - VI spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

W dniach 9-11.03.2016r. odbyło się szóste spotkanie w 15-stu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uczniów zgłoszonych do działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego w ramach projektu pt. "Młody Obywatel - Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Tematem zajęć był wolontariat. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

11 marca 2016