Plan Komunikacji 2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Dzień Kukurydzy" w Sabniach

Przejdź do - "Dzień Kukurydzy" w Sabniach

Wczoraj uczestniczyliśmy w niecodziennym spotkaniu polowym plantatorów kukurydzy w Sabniach. Dziękujemy bardzo Panu Jackowi za zaproszenie oraz wszystkim uczestnikom za odwiedzenie naszego stoiska. Na stoisku prowadziliśmy animacje dla dzieci. Dodatkowo na stoisku prowadziliśmy doradztwo dotyczące naboru wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

13 października 2016

Zapraszamy 12 października br. kolejne szkolenie z Programów Aktywności Lokalnej

W środę 12 października br. o godzinie 11:00 zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe z powiatu siemiatyckiego na szkolenie pt. „Zasady przygotownia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Osoby chętne moga zabrać ze sobą komputer.

11 października 2016

Zapraszamy 17 października br. na szkolenie dotyczące zasad partnerstwa w projektach EFS i EFRR

W poniedziałek 17 października br. o godzinie 9:00 zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z powiatu siemiatyckiego na szkolenie pt. „Zasady partnerstwa w projektach EFS i EFRR w ramach RPOWP 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie zgłoszenia do biura.

11 października 2016

Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 06.10.2016

Przejdź do - Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 06.10.2016

W dniu 6.10.2016 r. w Drohiczynie odbyło się kolejne już szkolenie z cyklu szkoleń dotyczących Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS 2014-2020. Był to III etap przygotowania Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS. W szkoleniu uczestniczyli Ośrodki Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe z powiatu Siemiatyckiego.

7 października 2016
Czytaj więcej o: Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 06.10.2016

Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 29.09.2016

Przejdź do - Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 29.09.2016

W dniu 29.09.2016 r. w Drohiczynie odbyło się trzecie szkolenie z cyklu szkoleń dotyczących Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS 2014-2020. Był to II etap przygotowania Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS. W szkoleniu uczestniczyły Ośrodki Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe z powiatu Siemiatyckiego. Uczestnicy analizowali przeprowadzone diagnozy, opisywali sytuacje problemowe w ich regionie, budowali cele oraz kierunki działań w ramach Programów Aktywności Lokalnej. Przedstawione zostały również aspekty partnerstwa w ramach PAL, ocena zasobów niezbędnych do realizacji Programów Aktywności Lokalnej oraz odbyła się dyskusja uczestników szkolenia.

30 września 2016

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Przejdź do - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

22 września br.SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zorganizowało spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców z obszaru LGD. Celem spotkania było zapoznanie przedsiębiorców z możliwością ubiegania się o wsparcie w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej oraz nawiązanie współpracy z samorządami z Ukrainy. 

28 września 2016

Zapraszamy 29 września br. kolejne szkolenie z Programów Aktywności Lokalnej

W czwartek 29 września br. zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe z powiatu siemiatyckiego na szkolenie pt. „II etap przygotowania Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS”. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Przypominamy o zabraniu ze sobą uzyskanych informacji niezbędnych do dalszej racy nad Programami Aktywności Lokalnej.

27 września 2016

Konferencja rozpoczynająca nowy okres programowania 2014-2020 i 10-lecie SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Konferencja rozpoczynająca nowy okres programowania 2014-2020 i 10-lecie SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

23 września br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” zorganizowało Konferencję rozpoczynającą nowy okres programowania 2014-2020 i 10- lecie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.  Spotkanie rozpoczęło się dość nietypowo przygotowaną przez pracowników grą pod tytułem „Kocham Cię Tyglu” w której udział wzięło 10 Członków SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

27 września 2016
Czytaj więcej o: Konferencja rozpoczynająca nowy okres programowania 2014-2020 i 10-lecie SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Informacja o możliwości nawiązania współpracy

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” nawiązało współpracę z organizacją pozarządową na Ukrainie, w związku z tym przyjeżdża do nas delegacja: Wójtowie i Burmistrzowie z samorządów z okręgu lwowskiego. Informujemy wszystkich przedsiębiorców z terenu SLGD "Tygiel Doliny Bugu" o możliwości nawiązania współpracy z Samorządowcami z Ukrainy. Wszystkich chętnych przedsiębiorców zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 22.09.2016r. o godz. 18.00 w Drohiczynie w Restauracji Zamkowa ul. Kraszewskiego 16. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do dnia 16.09.2016r. do godz. 15.00 pod nr telefonu 85 655 77 06

14 września 2016

Szkolenie w zakresie Inwestycji lokalnych w infrastrukturę społeczną

Przejdź do - Szkolenie w zakresie Inwestycji lokalnych w infrastrukturę społeczną

W dniu 09.09.2016 r. w Drohiczynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie w zakresie Inwestycji lokalnych w infrastrukturę społeczną. Szkolenie miało za zadanie pomóc zapoznać się z kryteriami wyboru operacji oraz przybliżyć tematykę w/w przedsięwzięcia.

9 września 2016

Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 05.09.2016

Przejdź do - Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 05.09.2016

W dniu 05.09.2016 r. w Drohiczynie odbyło się drugie szkolenie z cyklu szkoleń dotyczących Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS 2014-2020. Tematyką była kwalifikowalność wydatków oraz I etap przygotowania Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS. W szkoleniu uczestniczyli Ośrodki Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe z powiatu Siemiatyckiego. Przekazana została wiedza na temat kwalifikowalności wydatków, kontroli, przygotowanie diagnozy Programów Aktywności Lokalnej oraz dyskusja uczestników szkolenia.

6 września 2016