Plan Komunikacji 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty aktywizujące Paprotnia

Przejdź do - Warsztaty aktywizujące Paprotnia

W piątek tj. 06 października w Urzędzie Gminy w  Paprotni odbyło się pierwsze z trzech  spotkań  z zakresu warsztatów aktywizujących pt. „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

9 października 2017

Zapraszamy na szkolenie w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności w zakresie EFS 2014-2020. 

Szkolenie odbędzie się 18.10.2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mailem: pracownik@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 13 października 2017 roku do godz. 15.30. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.

 

6 października 2017

Zapraszamy wnioskodawców na szkolenie

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru:

* nr 7/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej;

nr 2/2016 oraz 8/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej;

* oraz wnioskodawcy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu z naboru nr 1/2016 w dniu 25.09.2017r. - podejmowanie działalności gospodarczej.

Szkolenia dotyczyć będą realizacji operacji (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenia odbędą się w nastepujących terminach:

1. Rozwijanie działalności gospodarczej - w Drohiczynie  w dniu 09.10.2017r. w godz. 10.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn;

2. Podejmowanie działalności gospodarczejw Drohiczynie  w dniu 10.10.2017r. w godz. 10.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

Program szkolenia rozwijanie działalności gospodarczej (pobierz plik)

Program szkolenia podejmowanie działalności gospodarczej (pobierz plik)

2 października 2017

V Festyn "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych

Przejdź do - V Festyn "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych

Dnia 1 października 2017r. uczestniczyliśmy w V Festynie "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych organizowanym  przez Stowarzyszenie "Koń Nadbużański", Parafię p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Śledzianowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie. Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Śledzianowie, po której odbyło się poświęcenie zwierząt i parada zaprzęgów. Zaprzęgi przejechały przez Śledzianów i udały się do Putkowic Nadolnych (tereny nad Bugiem). Podczas festynu odbyły się także pokazy pracy młocarni warcianki, kosiarki, przewracarki i zgrabiarki konnej, pokazy konne i wyścigi bryczek oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Podczas imprezy były także zorganizowane zabawy dla dzieci i wspólna biesiada przy ognisku i muzyce ludowej.

2 października 2017

Wyjazd do Sandomierza - lista zamknięta!!!

Informujemy, iż lista rekrutacyjna uczestników wyjazdu studyjnego do Sandomierza i okolic o tematyce: „Dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenie sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwój przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora” została zamknięta. 

27 września 2017

Zapraszamy na spotkanie pt. „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza – opowiada Tomasz Sekielski”

26 września 2017

Szkolenie dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 1/2016

Przejdź do - Szkolenie dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 1/2016

W dniu 25 września 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Spotkanie miało na celu omówienie wzoru umowy o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z biznesplanu oraz wyboru wykonawców poszczególnych zadań. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za przybycie i za tak burzliwą dyskusję. Życzymy powodzenia w realizacji operacji i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc.  

25 września 2017

Serdecznie zapraszamy na warsztaty 2017

22 września 2017

Zapraszamy wnioskodawców na szkolenie

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyć będzie realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 25.09.2017r. w godz. 10.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

W załączniku zamieszczony jest program szkolenia (pobierz plik)

15 września 2017

Wizyta studyjna do Sandomierz i okolic

W dniach 20-22 października 2017r. organizujemy wyjazd studyjny do Sandomierza i okolic o tematyce: „Dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenie sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwój przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora”.

Wyjazd skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających w zakresie turystyki, promocji, przetwórstwa, JST, Punktów Informacji Turystycznej itp.

Warunkiem udziału w wyjeździe jest działanie (siedziba, prowadzenie działalności) na obszarze Tygla.  W wyjeździe może wziąć max. 1 osoba z danego podmiotu. Wyjazd jest odpłatny tj. 100zł/os. (LGD obciąży podmiot notą księgową lub rachunkiem).

Uczestnicy mają zapewniony nocleg w pokojach 2 lub 3 osobowych, wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja, ubezpieczenie, transport  oraz program merytoryczny w załączeniu poniżej (szczegółowy program godzinowy zostanie wysłany mailem do osób, które zakwalifikowały się na wyjazd).

Organizator dysponuje 17 miejscami, gdzie decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu). Formularze należy wysyłać podpisane na email: prezes@tygieldolinybugu.pl.  Proszę o nadsyłanie zgłoszeń do 6 października 2017 do godziny 15.30. 

Program wizyty (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

15 września 2017

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

Przejdź do - Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

W dniu 11 września 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie ogłoszonego nabor nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

15 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.