Jesteś tutaj: Start / GMINY / Gmina Sterdyń

Gmina Sterdyń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/herb%20.JPG

Gmina Sterdyń położona jest na Podlasiu, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 130 km2. Zamieszkuje ją ok. 4800 osób.

Gmina Sterdyń to gmina rolnicza, na terenach równinnych otoczona ze wszystkich stron lasami. Wschodnią granicę stanowi rzeka Bug. Dolina Bugu jest skupiskiem wielu środowisk i zbiorowisk roślinnych. Wyróżnia ją bogactwo świata zwierząt a zwłaszcza różnorodny świat ptaków.Gmina Sterdyń położona jest w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, który wraz z otuliną stanowi 68,9% powierzchni gminy. Jest on największym parkiem krajobrazowym w Polsce o dużych walorach turystycznych.Lokalizacja gminy kwalifikuje ją jako atrakcyjną turystycznie, szczególnie w okresie letnim. Jej specyfika sprzyja uprawianiu turystyki krajoznawczo – przyrodniczej, wędkarstwa, grzybobrania. Tereny nadbużańskie o pięknym i malowniczym krajobrazie oraz ekologicznie czystym powietrzu stwarzają doskonałą bazę do rozwoju agroturystyki, czemu przyjaźni są mieszkańcy tych okolic.Oddalenie od większych ośrodków miejskich i brak przemysłu ciężkiego sprawiają, że środowisko naturalne gminy jest czyste, a tym samym posiada walory zdrowotne i rekreacyjne oraz sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego

Wiodącą placówką Kulturalną jest Gminny Ośrodek Kultury w Sterdyni oraz świetlice wiejskie. W skład GOK wchodzą: Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. W Ośrodku Kultury organizowane są wystawy, spotkania autorskie oraz imprezy okolicznościowe. Redagowane jest także pismo „Nasza Gazeta Sterdyniak”. Gazeta dokumentuje działalność Wójta, Rady Gminy i innych organów gminnych. Przedstawia większość wydarzeń kulturalnych i historycznych na terenie gminy. Promuje również twórczość poetów (amatorów z terenu gminy). Dokumentuje osiągnięcia sportowe naszych zespołów.Działalnością kulturalną zajmuje się również powstałe w 1998 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Stowarzyszenie popularyzuje historię i tradycję ziemi sterdyńskiej oraz twórczość ludową i rękodzieło.

Miejsca, które warto zobaczyć

 • Kościół drewniany w Seroczynie z XVIII w., ufundowany przez Stanisława Ossolińskiego. Od 1875 zamieniony na cerkiew Unicką. Do roku 1990 obiekt był kościołem rzymsko – katolickim. Obecnie nie jest użytkowany. Obok zbudowano nową świątynię.
 • Sanktuarium Maryjne w miejscowości Łazówek. Tradycja podaje, że w połowie XVI w. dziedziczka z Łazowa w tym miejscu na wielkim kamieniu ujrzała Najświętszą Maryję Pannę i usłyszała głos, aby tutaj często przychodziła na modlitwę. Na miejscu, gdzie znajdował się kamień, wybudowano drewniany kościółek, w którym umieszczono obraz Matki Boskiej Pocieszenia.W latach 1983 – 1987 w miejscu zabytkowego kościoła z cudownym obrazem Matki Boskiej Łazówkowskiej wzniesiono nowy.
 • Kościół parafialny p.w. św. Anny w Sterdyni wzniesiony w latach 1779 – 1783 w stylu późnego baroku z interesującym ołtarzem głównym, z rzeźbami świętych: Józefa, Mateusza, Judy Tadeusza oraz Jakuba Starszego.
 • Zespół pałacowo – parkowy w Sterdyni z przełomu XVII – XVIII w. To dawna rezydencja barokowa rozbudowana i przekształcona na początku XIX wieku wg projektu Jakuba Kubickiego dla Stanisława Ossolińskiego. Zespół pałacowy otacza stary park. Obecnie jest to własność prywatna. W pałacu funkcjonuje profesjonalne centrum konferencyjne ze stylową bazą noclegową.
 • Kapliczka z końca XVIII wieku z rzeźbą św. Floriana w Sterdyni.
 • Kapliczka z figurką Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Sterdyni, wykonana w1856 roku.
 • Kapliczka z 1861 r. w miejscowości Seroczyn, ufundowana przez Paulinę Górską, ówczesną właścicielkę dóbr sterdyńskich.

http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/Sterdyn.JPG http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/Sterdyn1.JPG

Przez obszar Gminy Sterdyń przebiegają trasy szlaków turystycznych:

 1. Nadbużański Szlak Rowerowy: Wyszków, Sadowne, Treblinka, Kosów Lacki, Sterdyń, Zembrów, Jabłonna Lacka, Gródek, Tonkiele, Drohiczyn, Rogawka, Siemiatycze, Kózki,  Mierzwice, Serpelice, Janów Podlaski, Terespol
 2. Zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Biegnie przez miejscowości: Kamieńczyk, Matejki, Białobrzegi, Kiełpiniec, Przewóz Nurski z odskokiem do Łazówka
 3. Powiatu sokołowskiego, przy których usytuowane są kapliczki, figury, krzyże przydrożne oraz inne obiekty o walorach krajoznawczych.