Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Informacja o wyjeździe na wypoczynek zimowy

Zbliża się termin tj. 23.01.2017r. wyjazdu na wypoczynek zimowy do Murzasichle:
Godzina odjazdu autokaru:
1) Drohiczyn godz. 7.40 pod Zespołem Szkół w Drohiczynie na zatoczce autobusowej ul. Warszawska 51

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wyjeździe na wypoczynek zimowy

Wypoczynek zimowy - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Uwaga uczestnicy wyjazdów na wypoczynki zimowe w terminie 23.01.2017r. - 01.02.2017r. oraz 13.02.2017r. - 22.02.2017r. !

Prosimy rodziców uczestników/prawnych opiekunów wypoczynków zimowych o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie do biura LGD w dniu wyjazdu dzieci oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów (załącznik poniżej). Załącznik jest wymagany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika".

 

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wypoczynek zimowy - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

„Rozwój umiejętności językowych kluczem do rynku pracy”

Nabór wniosków nr 4/2017 - Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2

Powiększ zdjęcie

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz obiektów zabytkowych. Szkolenia zorganizowano w miejscowości Drohiczyn w dniach 10-12.01.2017r.

 

13 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2

WESOŁYCH ŚWIĄT!

UWAGA!

UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 03.01.2017r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 2/2017 typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową). Zmiany dotyczą usunięcia zapisu, niezwiązanego z przedsięwzięciem: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną str. 8 dokumentu. Usunięty zapis brzmiał:

„W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar z Powiatu Siemiatyckiego z gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, z Miasta i Gminy Drohiczyn oraz z Miasta Siemiatycze.”

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 03.01.2017 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFRR 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

3 stycznia 2017
Czytaj więcej o: UWAGA!

UWAGA!!!!! UWAGA!!!! Wypoczynek Zimowy 2017

Mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd na wypoczynek zimowy!!!!

W terminie 23.01. - 01.02.2017r. - woj. podlaskie do Murzasichle - jest wolnych 5 miejsc.

W terminie 13.02. - 22.02.2017r. - woj. mazowieckie do Białego Dunajca - są wolne 4 miejsca.

Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji wypoczynku do biura LGD a nie zgłoszenie telefoniczne.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce DZIAŁALNOŚĆ --> KRUS --> Wypoczynek zimowy 2017.

30 grudnia 2016
Czytaj więcej o: UWAGA!!!!! UWAGA!!!! Wypoczynek Zimowy 2017

Wyniki Planu Komunikacji 2016 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

29 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Wyniki Planu Komunikacji 2016 r.

KONCERT CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT