PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2017

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.12.2017 rozpoczyna się realizacja projektu „Jestem Super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia takie jak:

- robotyka,

- zajęcia plastyczne,

- warsztaty kulinarne,

- wydarzenia artystyczne, zajęcia z psychologiem

- terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział w projekcie proszeni są o składanie Kwestionariusza Zgłoszeniowego w budynku MGOPS w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 12 lub w formie elektronicznej na adres e-mail mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl albo fax: 85 655 83 23   w terminie od 01.12.2017 r.  do 15.12.2017 r.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze MGOPS oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl.

Strona projektu: www.mgops-drohiczyn.idl.pl/projekt-jestem-super