Forum Lokalnych Grup Działania w Zabużu - 12-13 luty 2015r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniach 12-13 luty 2015r. odbyło się Forum Lokalnych Grup Działania w Zabużu, woj. mazowieckie. Uczestnikami forum byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z woj. podlaskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, wydziału LEADER oraz zaproszeni goście. W forum uczestniczyło 50 osób.

Forum otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", która przywitała wszystkich. Następnie głos zabrał Jerzy Leszczyński Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jan Zalewski Starosta Siemiatycki.
Następnie zgodnie z programem wystąpił Pan Bartosz Szymański z-ca Dyrektora ds. działań samorządowych i pomocy nieinwestycyjnej, Leader oraz procedur i kontroli, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, który przedstawił podsumowanie wdrażania programu Leader w ramach PROW 2007-2013, Wdrażanie wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Następnie Pan Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprezentował zakresy dla RLKS w RPOWP 2014-2020. W dalszej części Pani Beata Jakiełek Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych oraz Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiły rozliczenie działań w ramach programu LEADER, PROW 2007-2013. Kolejnym punktem programu było podsumowanie działań w ramach KSOW woj. podlaskiego przez Pana Marcina Muszyca, Kierownika Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Kolejnego dnia odbyło się Walne posiedzenie Członków Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W dalszej części spotkania Pan Marcin Ulanowski i Pan Paweł Lange-Kuczyński przedstawił prezentację  na temat współpracy krótkich łańcuchów dystrybucji produktów lokalnych z udziałem LGD. Podsumowanie wdrażania programu LEADER w woj. podlaskim przedstawiła Pani Urszula Wojszel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na zakończenie Pan Mariusz Cylwik, z-ca Dyrektora PODR w Szepietowie przedstawił współpracę Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Lokalnymi Grupami Działania.
Forum zostało dofinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r

 • Powiększ zdjęcie Forum LGD 12-13.02.2015r

  Forum LGD 12-13.02.2015r