Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r.    Szkolenie skierowane jest doprzewodników turystycznych, przedstawicieli urzędów miast, gmin, powiatów, domów kultury odpowiedzialnych za turystykę, promocję, informację turystyczną, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność turystyczną,z gmin należących do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin tj. powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i siemiatyckiego.

Szkolenie realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu", w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Dodatkowo Lokalna Organizacja Turystyczna „Lot nad Bugiem” zaprasza na szkolenie pt. Rola Informacji Turystycznej w promocji atrakcji turystycznych regionu Podlasia Nadbużańskiego, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.o godz. 9:00 w SaliMGOK w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn.

Program szkolenia 24.04.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy 24.04.2019 r.

Program szkolenia 25.04.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy 25.04.2019 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie