Warsztaty z działania 19.2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Warsztaty odbędą się kolejno:

1) z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w dniu 10.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

2) z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - w dniu 11.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

3) z zakresu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych - w dniu 12.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który następnie prosimy przesłać faksem na nr tel. (85) 655 77 06 lub na adres e-mailem: specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 3 stycznia 2017 roku do godz. 15.30. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.

 

W załącznikach zamieszczamy programy warsztatów oraz formularze zgłoszeniowe:

1) Formularz zgłoszeniowy tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pobierz plik)

2) Formularz zgłoszeniowy wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (pobierz plik)

3) Formularz zgłoszeniowy ogólnodostępna i nekomercyjna infrastruktura oraz publiczne drogi gminne lub powiatowe (pobierz plik)

4) Program warsztatów tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pobierz plik)

5) Program warsztatów wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (pobierz plik)

6) Program warsztatów ogólnodostepna i niekomercyjna infrastruktura oraz publiczne drogi gminne lub powiatowe (pobierz plik)