Kolonie i półkolonie – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2018

Związku z wejściem nowych przepisów o przetwarzaniu danych osobowych Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”  prosi o wypełnienie przez rodziców/opiekunów, których dzieci biorą udział w wypoczynku letnim w formie kolonii/półkolonii Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka wymaganego przez FSUSR. Oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun, który podlega ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  i na którego jest wystawione zaświadczenie z KRUS. Wyżej wymienione oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia wypoczynku.

 

Oswiadczenie o wyrazeniu zgody