WDRAŻANIE LSR 2023-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

LSR na lata 2023-2027 z dnia 10.07.2023 r.

24 lipca 2023

Środki w budżecie LGD w przyszłym okresie programowania 2021-2027

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia puli środków w budżecie LGD w przyszłym okresie programowania 2021-2027.

W projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER zaplanowane jest 5% budżetu II Filaru WPR (w stosunku do obecnego okresu programowania jest to znacznie mniej środków na obszar LGD).

Liczymy, że uznają Państwo nasze starania za godne wsparcia. Dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie czynnego udziału w prowadzonych do 15.02.2021 r. konsultacjach Planu Strategicznego dla WPR i wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska popierającego nasze działania.

29 stycznia 2021

Konsultacje zakresów działań infrastrukturalnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" przeprowadza konsultacje zakresów działań infrastrukturalnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Zachęcamy Państwa do udziałau w konsultacjach, poniżej znajduje się tabela którą należy wypełnić  i odesłać na maila prezes@tygieldolinybugu.pl

Konsultacje trwają do 31.03.2020 r. do godz. 15:30

POBIERZ PLIK - TABELA WERSJA DOCX 

24 marca 2020

Typy działań społecznych w nowym okresie programowania 2021 -2027

Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" w ramach działań przygotowawczych przeprowadza konsultacje zakresów działań ze środków społecznych na nową perspektywę finansową 2021-2027.

POBIERZ PLIK- TABELA WERSJA DOCX

16 marca 2020