Wsparcie przygotowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego obszaru - przyjdź i wypowiedz się

24 lipca 2015

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się

4 sierpnia 2015

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się

30 lipca 2015

Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadza obecnie spotkania konsultacyjne, które obejmują analizę mocny i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane są grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji. Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2 września 2015

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się

26 sierpnia 2015

Aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności:analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a takze celów LSR. Na spotkaniach zostaną zkonsultowane grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji. Uwaga zmienił się termin spotkania w Gminie Perlejewo.
Poniżej aktualny harmonogram spotkań:

20 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności:analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a takze celów LSR. Na spotkaniach zostaną zkonsultowane grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji.
Harmonogram spotkań:

30 lipca 2015
Czytaj więcej o: Zapraszamy na konsultacje społeczne

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się.

 

11 sierpnia 2015

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się

30 września 2015

Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło 25 spotkań konsultacyjnych, które obejmowały analizę mocny i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane były grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie należy zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji. Spotkania były współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22 września 2015

Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015