Plan Komunikacji 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zatwierdzona lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

22 grudnia 2020

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - pobierz plik. 

22 grudnia 2020

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2020 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2020 roku.

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2020 ROKU

21 grudnia 2020

Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

W ramach konkursu największą liczbę głosów otrzymały firmy:

I. Sławomir Bojarski - Świadczenie usług wynajmu pokoi.
II. Ziołowy Zakątek Angielczyk Spółka Jawna - Budowa oranżerii w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym.
III. Magda Koczuk-Charkiewicz - MK studio projektowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w głosowaniu jak również dziękujemy za aktywność wszystkim głosującym.

Zapraszamy po odbiór nagród.

16 grudnia 2020

Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru operacji

Na podstawie części III § 4 ust. 1 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji – pobierz plik

Propozycja zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji – pobierz plik

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny - pobierz plik

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 797 091 197. Wypełniony Formularz konsultacyjny należy dostarczyć do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” najpóźniej do 21.12.2020 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, osobiście do biura LGD lub przesłać mailem na adres: specjalista@tygieldolinybugu.pl.

7 grudnia 2020

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ

30 października 2020

Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Przejdź do - Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

W dniu 13.09 uczestniczyliśmy w rekonstrukcji historycznej bitwy nad Bugiem w 100-letnią rocznicę wojny polsko-bolszewckiej 1920 r., która odbyła się w Chutkowicach w gminie Drohiczyn. Po stoczonej bitwie można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego a na zakończenie zaśpiewał i zagrał Łukasz Kraujutowicz.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, w ramach którego promowaliśmy obszar działania naszego stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z naszą ofertą turystyczną oraz skosztować lokalnych soków i tradycyjnego sękacza.

Wydarzenie po raz pierwszy organizowane na terenie gminy Drohiczyn przyciągnęło tłumy widzów, którzy zjawili się nad Bugiem całymi rodzinami. 

Organizatorami wydarzenia byli: Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gmina Drohiczyn, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie.

 

14 września 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „Magia lat 20-tych”, która miała się odbyć w dniu 27.09.2020 r. w miejscowości Korczew nie odbędzie się.


 

21 sierpnia 2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w związku z aneksem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego została zobowiązana do przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym usuwa się podział na kamienie milowe w Planie Działania tj. 2016-2018, 2019- 2021, 2022-2023  pozostawiając łączne wartości dla okresu 2016-2023 oraz koszty funkcjonowania w LSR podaje się w walucie euro. Po przeanalizowaniu stopnia osiągnięcia wskaźników na koniec lipca 2020 r. większość wskaźników została osiągnięta, część była niedoszacowana, były też wskaźniki, które należało usunąć. Koszty zaplanowane na bieżące funkcjonowanie biura były niedoszacowane, w związku z tym należy przesunąć część środków z działań animacyjnych. LGD planuje pozyskiwać dofinansowania z konkursów zewnętrznych na działania animacyjne dotychczas prowadzone na obszarze.  W związku z tym w całym dokumencie naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załączoną LSR.  

LGD  przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2020 r., który należy przesłać na e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Projekt zmian w LSR – ( POBIERZ PLIK )

Projekt LSR – ( POBIERZ PLIK )

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny – ( POBIERZ PLIK )

20 sierpnia 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "4M"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „4M” (mąka, mięso, miód, mleko), która miała się odbyć w dniu 30.08.2020 r. w miejscowości Repki zostaje odwołana. Zapraszmy na imprezę w 2021 roku. 


12 sierpnia 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej

27 maja 2020