Lokalne Kryteria Wyboru Operacji 2023-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027.

Uwagi można zgłaszać poprzez formularz google pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1S-OZZWGK2nKuUzBBaatrabZBfSqTG1HWANh_U0FoCbo/edit?usp=sharing

Uwagi można nadsyłać do 3.04.2024 r.

26 marca 2024

Spotkanie V grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027

Przejdź do - Spotkanie V grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027
Dzisiaj odbyło się spotkanie V grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023-2027????
????Zakres: dzieci i młodzież
????Przedsięwzięcie:
2.3 - Wsparcie dzieci i młodzieży z Podlasia Nadbużańskiego (przedszkola, szkoły podstawowe do 100 uczniów, świetlice środowiskowe, edukacja lokalna, projekt partnerski zagraniczny).
13 marca 2024

Spotkanie IV grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027

Przejdź do - Spotkanie IV grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027
Za nami spotkanie IV grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023-2027????
????Zakres: włączenie osób w niekorzystnej sytuacji
????Przedsięwzięcia:
2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora)
2.5 - Wspieranie osób w niekorzystnej sytuacji, poprzez aktywną integrację i usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze, aktywna integracja)
⭐️ Spotkanie kolejnej grupy roboczej 13.03.2024 r. - V grupa - dzieci i młodzież
13 marca 2024

Spotkanie III grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027

Przejdź do - Spotkanie III grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027
Dziś odbyło się spotkanie III grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023-2027????
????Zakres: Organizacje pozarządowe
????Przedsięwzięcia:
2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora PS WPR)
2.4 - Zwiększenie aktywności mieszkańców w działalności NGO
2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi
⭐️ Spotkanie kolejnej grupy roboczej 12.03.2024 r. - IV grupa - włączenie osób w niekorzystnej sytuacji
11 marca 2024

Spotkanie II grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027

Przejdź do - Spotkanie II grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027
Za nami spotkanie II grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023-2027????
????Zakres:
infrastruktura publiczna, w tym magazyny energii i smart village
????Przedsięwzięcia:
1.1 - Rozwój małej infrastruktury publicznej – turystycznej, dziedzictwa naturalnego i ekoturystyk
1.5 - Odnawialne źródła energii
2.1 - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - kulturalnej, dziedzictwa kulturalnego
2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi
⭐️ Spotkanie kolejnej grupy roboczej 11.03.2024 r. - III grupa - organizacje pozarządowe
8 marca 2024

Spotkanie I grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027

Przejdź do - Spotkanie I grupy w ramach opracowywania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na okres 2023-2027
Dziś odbyło się pierwsze spotkanie I grupy w ramach wspólnej pracy przy opracowywaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023-2027.????
????Zaktres: przedsiębiorczość w turystyce (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) i produkt lokalny ????
????Przedsięwzięcia:
1.2 - Rozwój przedsiębiorczości,
1.3 - Zrównoważona turystyka wiejska,
1.4 - Sieciowanie producentów lokalnych,
2.6 - Przedsiębiorczość skierowana do osób w niekorzystnej sytuacji.
⭐️ Spotkanie kolejnej grupy roboczej 08.03.2024 r. - II grupa - infrastruktura publiczna, w tym magazyny energii i smart village.
4 marca 2024

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza do wspólnej pracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023 - 2027. 

W ramach tego działania planujemy utworzenie 5 tematycznych grup roboczych:

 - I grupa - przedsiębiorczość w tym w turystyce (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) i produkt lokalny

Przedsięwzięcia: 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, 1.3 - Zrównoważona turystyka wiejska, 1.4 - Sieciowanie producentów lokalnych, 2.6 - Przedsiębiorczość skierowana do osób w niekorzystnej sytuacji;

 - II grupa - infrastruktura publiczna, w tym magazyny energii i smart village

Przedsięwzięcia: 1.1 - Rozwój małej infrastruktury publicznej – turystycznej, dziedzictwa naturalnego i ekoturystyk, 1.5 - Odnawialne źródła energii, 2.1 - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - kulturalnej, dziedzictwa kulturalnego, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi;  

- III grupa - organizacje pozarządowe

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora PS WPR), 2.4 - Zwiększenie aktywności mieszkańców w działalności NGO, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi, 

- IV grupa - włączenie osób w niekorzystnej sytuacji

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora), 2.5 - Wspieranie osób w niekorzystnej sytuacji, poprzez aktywną integrację i usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze, aktywna integracja);

- V grupa - dzieci i młodzież

Przedsięwzięcie: 2.3 - Wsparcie dzieci i młodzieży z Podlasia Nadbużańskiego (przedszkola, szkoły podstawowe do 100 uczniów, świetlice środowiskowe, edukacja lokalna, projekt partnerski zagraniczny).

I cykl spotkań grup roboczych odbędzie się  w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie  w następujących terminach:

  • 4.03.2024 r. w godz. 8-11 - grupa I
  • 8.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa II
  • 11.03.2024 r. w godz. 9-12- grupa III
  • 12.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa IV
  • 13.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa V

W ramach prac nad Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji planujemy również II cykl spotkań (online), termin zostanie z Państwem ustalony później.

Do udziału można zgłosić się poprzez formularz google link: https://forms.gle/hgXDLjTcBZmf6yWA8

Ta sama osoba może być członkiem kilku grup roboczych. Zgłoszenia przyjmujemy do 23.02.2024 r.

19 lutego 2024