Księga wizualizacji PS WPR 2023-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji