WYNIKI NABORÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja do wyniku naboru 5/2023 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż została zaktualizowana lista operacji wybranych dotycząca NABORU nr 5/2023 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD. W listach zmieniono dane w kolumnach „Ustalona kwota wsparcia”.

 

29 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Informacja do wyniku naboru 5/2023 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Wyniki naboru 5/2023 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Wyniki naboru 4/2023 Zielone technologie w gospodarstwach domowych

Informacja do naboru 3/2023 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej nr 3/2023 przeprowadzonym w terminie od 12.07.2023 r. do 26.07.2023 r. nie wpłyną żaden wniosek.

2 sierpnia 2023

Wyniki naboru 2/2023 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Wyniki naboru 1/2023 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Informacja do wyniku naboru 7/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż zostały zaktualizowane listy operacji wybranych dotyczące NABORU nr 7/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej. W listach zmieniono dane w kolumnach „Ustalona kwota wsparcia” oraz „Kwota obciążająca budżet LSR (dotyczy JST)”.

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)  (pobierz plik)

Data publikacji: 11-01-2023

11 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja do wyniku naboru 7/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Wyniki naboru 8/2022- Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Wyniki naboru 7/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Wyniki naboru 6/2022 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów

Wyniki naboru 5/2022 Zielone technologie w gospodarstwach domowych