EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT DO NABORU 17/2020 i 18/2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu / nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem POBIERZ PLIK 

KOMUNIKAT DOTYCZY NABORÓW: 17/2020, 18/2020.

Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r.

6 sierpnia 2021

KOMUNIKAT DO NABORÓW 8/2020, 11/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020

KOMUNIKAT DOTYCZY NABORÓW: 8/2020, 11/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020.

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- ( POBIERZ PLIK ).

DATA PUBLIKACJI: 05.01.2021 r.

5 stycznia 2021

NABÓR 18/2020 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Nabór 17/2020 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Nabór 15/2020 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

KOMUNIKAT DO NABORU 11/2020

NABÓR 11/2020 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Informacja do naboru 7/2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  7/2020 przeprowadzonym w terminie od 04.06.2020 r. do 12.06.2020 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej nie wpłynął żaden wniosek.

15 czerwca 2020

KOMUNIKAT DO NABORU 8/2020

Nabór 8/2020 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Nabór 7/2020 Projekty Aktywności Lokalnej