Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2024

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza do wspólnej pracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023 - 2027. 

W ramach tego działania planujemy utworzenie 5 tematycznych grup roboczych:

 - I grupa - przedsiębiorczość w tym w turystyce (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) i produkt lokalny

Przedsięwzięcia: 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, 1.3 - Zrównoważona turystyka wiejska, 1.4 - Sieciowanie producentów lokalnych, 2.6 - Przedsiębiorczość skierowana do osób w niekorzystnej sytuacji;

 - II grupa - infrastruktura publiczna, w tym magazyny energii i smart village

Przedsięwzięcia: 1.1 - Rozwój małej infrastruktury publicznej – turystycznej, dziedzictwa naturalnego i ekoturystyk, 1.5 - Odnawialne źródła energii, 2.1 - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - kulturalnej, dziedzictwa kulturalnego, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi;  

- III grupa - organizacje pozarządowe

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora PS WPR), 2.4 - Zwiększenie aktywności mieszkańców w działalności NGO, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi, 

- IV grupa - włączenie osób w niekorzystnej sytuacji

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora), 2.5 - Wspieranie osób w niekorzystnej sytuacji, poprzez aktywną integrację i usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze, aktywna integracja);

- V grupa - dzieci i młodzież

Przedsięwzięcie: 2.3 - Wsparcie dzieci i młodzieży z Podlasia Nadbużańskiego (przedszkola, szkoły podstawowe do 100 uczniów, świetlice środowiskowe, edukacja lokalna, projekt partnerski zagraniczny).

I cykl spotkań grup roboczych odbędzie się  w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie  w następujących terminach:

  • 4.03.2024 r. w godz. 8-11 - grupa I
  • 8.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa II
  • 11.03.2024 r. w godz. 9-12- grupa III
  • 12.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa IV
  • 13.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa V

W ramach prac nad Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji planujemy również II cykl spotkań (online), termin zostanie z Państwem ustalony później.

Do udziału można zgłosić się poprzez formularz google link: https://forms.gle/hgXDLjTcBZmf6yWA8

Ta sama osoba może być członkiem kilku grup roboczych. Zgłoszenia przyjmujemy do 23.02.2024 r.